INHOUD

 • Een geografische situering van het Meetjeslands Krekengebied op kaart,
  met vermelding van de namen van de kreken en dijken
 • Een hoofdstuk over het ontstaan van het landschap
 • Water als bondgenoot: een hoofdstuk over de rol van het water, enkele belangrijke kreken watervogels, de paling, otter en bever
 • Kreken in evolutie: het belang van zout, kreekherstelprojecten, de terugkeer van vogels zoals het woudaapje
 • Rietlanden en oevers: het verhaal van de bruine kiekendief, rietzangers en de grote zilverreiger
 • Historische graslanden: de terugkeer van de grutto en zoutminnende planten
 • Dijken en bermen: hoe de dijken zijn ontstaan, benamingen uit het landschap gegrepen, welke gevolgen hadden de menselijke ingrepen op de natuur
 • De rijke kleibodem: iets over landbouw en natuur: poelen en boomgaarden, typische soorten zoals haas, veldleeuwerik en vriezeganzen
 • Dankwoord, bronvermelding, iets over de initiatiefnemers en Natuurpunt
 • Voorintekenlijst en sponsors

Natuuboek over het krekenlandschap
in en rond Assenede, Sint-Laureins,
Maldegem en Wachtebeke